Confernece is supported by European Regional Development Fund.

Projekta nosaukums: "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte"

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/18/I/016